Välkommen till VVS-Boden.se

BWT Vattenteknik vattenrening, membranfilter  / omvänd osmos (RO)

Membrantekniken utnyttjar ett halvgenomträngligt membran som tillåter vattnet att passera, men håller tillbaka lösta salter. När en saltlösning och ett renvatten är avskilt av ett sådant membran uppstår ett tryck det så kallade osmotiska trycket och späder ut saltlösningen till jämvikt uppnås. När saltlösningen utsätts för ett tryck, som överstiger det osmotiska trycket passerar vattnet i saltlösningen genom membranet samtidigt som de lösta salterna hålls tillbaka. Därför kallas tekniken omvänd osmos (eng. Reverse Osmosis, RO). På ett ekonomiskt och miljövänligt sätt reduceras mängden lösta salter i vattnet med mer än 98%. Det rena vattnet pumpas till en reservoartank eller en trycktank (hydropress) och därefter till förbrukning, rejektet leds till avlopp. Nyheter - Vattenteknik Omvänd Osmos Visa mer