Välkommen till VVS-Boden.se

Varmvattenberedare & Värmepumpar från ledande tillverkare.
 
Vattenkvalitetens betydelse
Valet av korrosionsskydd i en varmvattenberedare är ofta beroende av vad som traditionellt använts i ett område men en mycket viktig faktor är också den i dagsläget rådande vattenkvaliteten.
 
I de flesta kommunala vatten är vissa krav på vattnets egenskaper, som exempelvis att pH-värdet skall ligga inom ett visst intervall varför oftast vilket som helst av de tre korrosionsskydden koppar, emalj eller rostfritt kan användas i varmvattenberedaren.
 
Värmepumpar hämtar värmeenergi från naturen i berg, jord, vatten och luft. Det är lagrad solenergi, en förnyelsebar och helt naturlig energikälla som nyttjas.
 
Vi erbjuder Varmvattenberedare & Värmepumpar från följande tillverkare.
Bosch Thermoteknik
Clage Genomströmningsvärmare
ComfortZone
CTC 
Euronom
Focus 
Metro Therm 
Nibe

Nyheter - Varmvattenberedare & Värmepumpar Visa mer