Roth Heliostar® solfångare


Roth Heliostar® S4 solfångare & Solfångarsystem 
Den nya solfångaren Heliostar® S4 från Roth tillverkas med fyra anslutningar med instickskopplingar. Det gör installationen ännu enklare och snabbare än tidigare.

Enkel och säker montering
Med Roths unika monteringssystem där solfångarna bl.a. fästs med hjälp av klämmor, får du ytterligare en fördel vid monteringen. Det går att sätta ihop och fästa flera solfångare parallellt, utan att några verktyg krävs. Solfångarens låsta ram minskar dessutom risken för skador, eftersom det inte finns några vassa kanter.

Högeffektiv ackumulering av värme
Den tjocka polykarbonatramen och dess botten har en hög isolereffekt, vilket gör att värmen lagras optimalt. I kombination med den högeffektiva absorbatorn garanterar Heliostar® högsta effektivitet i årtionden.

Minimal vikt
Solfångaren Heliostar® S4 från Roth har en särskild polykarbonatram som ger solfångaren stabilitet och en mycket låg vikt , Heliostar®  218  väger 35 kg & Heliostar®  252 väger43 kg.