Välkommen till VVS-Boden.se

Enskilda avlopp, här har vi det du söker för avloppsrening. Kontakta alltid miljö och hälsoskyddskontoret i din kommun innan du köper en anläggning. Berätta att du vill göra en infiltration &/ eller ett minireningsverk. Ta reda på om din fastighet ligger i ett område där normal skyddsnivå gäller eller om det är hög skyddsnivå samt vilken information de vill ha och vilka papper du behöver fylla i för att göra en ansökan/anmälan. Samråd även med kommunen om den placering du valt.Nyheter - Reningsverk & Infiltration Visa mer
Fann In-Drän Fosfortank FT 906
11698.75
Inkl moms
Produktinfo  Lägg till korg