Välkommen till VVS-Boden.se

Pumpautomater utgör helt kompletta pumpanläggningar. De finns i storlekar för alla behov. Från de minsta, avsedda för små sommarhus, till de största för stora lantbruk med djurhållning. I första hand installeras pumpautomaten i anläggningar där man hämtar vatten från öppna vattentag t ex grävda brunnar, sjöar, åar mm. 


Nyheter - PumpAutomater Visa mer