Metro Genomströmningsberedare


Metro Minex genomströmningsberedare / genomströmningsvärmare
 
Användningsområden för MINEX är t.ex: Campingplatser, fritidshus, bensinstationer, gatukök, arbetsbodar, lantbruk, garage, industrier etc.
 
MINEX 3,5 E Modellen är avsedd för att försörja ett mindre tappställe. Den elektroniska styrningen säkerhetsställer att den fabriksinställda tapptemperaturen på 38ºC hålls konstant, oavsett svängningar på inkommande vattentemperatur och vattentryck.
 
MINEX 11 E Modellen är avsedd för att försörja ett tappställe. Den elektroniska styrningen säkerhetsställer att den fabriksinställda tapptemperaturen på 50ºC hålls konstant, oavsett svängningar på inkommande vattentemperatur och vattentryck. Inställningen kan ändras mellan 30ºC-60ºC och inkommande temperatur kan var upp till 60ºC vilket medför att man kan använda föruppvärmt vatten.
 
MINEX 18 E Modellen kan användas till flera tappställen. Den elektroniska styrningen säkrar att den fabriksinställda varmvattentemperaturen hålls konstant oavsett svängningar på inkommande vattentemperatur och vattentryck. Produkten är utrustad med en display som säkrar en exakt och användarvänlig drift, med möjlighet att skifta mellan två olika temperaturnivåer.