Välkommen till VVS-Boden.se

Ems Maxi Jet hydroforpumpar & ersättningpumpar för ringpumpar.

Maxi Jet användes i huvudsak som hydroforpump i villa, lantbruk och fritidshus. Den är även lämplig som bevattningspump eftersom den tål kontinuerlig drift. Pumpen är självsugande (suger även luft) vilket avsevärt underlättar arbetet med att starta upp pumpen efter monteringen. Det innebär också att pumpen är lämpad i anläggningar med långa sugledningar. Pumpen är helt underhållsfri och har under normala driftförhållanden mycket lång livslängd. Enfasmodellerna levereras med sladd och stickpropp, helt klara att kopplas till jordat vägguttag.

EMS dränkbara hydrofor och bevattningspump är mycket lämplig där man hämtar vatten från grävda brunnar. Speciellt lämplig är den som bevattningspump från sjöar, åar, dammar och liknande. En dränkbar pump är mycket effektivare än en sugande pump. En UPI klarar dubbelt så många vattenspridare som en Jet pump med samma elförbrukning. Placeringen nere i vattnet gör att pumpen är mycket lättinstallerad och enkel att starta upp. Pumpen kan kopplas till en ny eller befintlig tank.


Nyheter - HydroforPumpar & DränkbaraPumpar Visa mer