Ballofix Kulventiler


Ballofix kulventiler med eller utan vred.
För tappvatten och värmevatten.Funktion och konstruktion, kulan och spindeln är tillverkade i ett stycke. I botten på kulan fi nns ett inbyggt stopp,som begränsar manövreringen till 90°.Spåret på spindeln eller  vredet indikerar kulans genomlopp. Rörgänga under kopplings muttern t.o.m. 16 mm. Ventilen manövreras med vred eller sexkantnyckel (3 mm för ansl. R8-15 och 5 mm för ansl. R20-25).

Installation
Spänningskorrosion Vid användande av ventil med klämringskoppling kan i vissa fall spänningskorrosion uppstå.  Risk för detta föreligger särskilt i närvaro av ammoniak, t.ex. vid användande av vissa rengöringsmedel, i djurstallar (urin) etc. För att undvika spänningskorrosion rekommenderas att kopplingsmuttern  lossas direkt efter åtdragningen och därefter lätt dras åt igen. Därigenom minskas de höga spänningar som uppstår vid första åtdragningen

Max arbetstryck 10 bar
Max arbetstemperatur +110°C